Viimased teostatud tööd:

Bauhausi sidevõrgu ja helinduse ehitus

 Laagri Stock Office- Sidevõrgu,videovalve, ATS, valvesignalatsiooni ehitus

Pirita tee 26b- Tuleohutuse automaatika

Vana raadiomaja tuleohutuseautomaatika ehitus

Tallinna Vangla turva- ja sidesüsteemide ehitus (alltöövõtu korras, Optimus Systems ASile)