Omame pikaajalist töökogemust nii väikeste kui ka suuremate eritüübiliste objektide teostamisel. Siin on väike ülevaade meie erinevate nõrkvoolu lahenduste teostamise osas järgmistel objektidel:

2018 töös olev objekt: Tallinna Vangla Peahoone,Pääsla,Toitlustus ja õppehoone- Video,valve-läbipääs, ATS, isikukaitse, arvutivõrgu, helindus ehitus  (alltöövõtt Optimus Systems ASile)
2018 Peetri 3 Noblessner, alltöövõtu korras
Valve-läbipääsu süsteemid, ATS, Arvutivõrgu,videovalve ehitus.
2017 Bauhausi sidevõrgu ja helinduse ehitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Vana raadiomaja tuleohutuse automaatika ehitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Laagri Stock-Office Sidevõrgu, videovalve, ATS, valvesignalatsiooni ehitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pirita tee 26B Tuleohtuse automaatika